Producent wyrobów metalowych

  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Русский

Polityka jakości

ZINTEGROWANA POLITYKA ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM

Strategicznym celem działalności PRO-FUND Sp. z o.o. Sp. Kom. w Nowej Dębie jest produkcja w warunkach przyjaznych dla środowiska najwyższej jakości wyrobów metalowych spełniających wymagania naszych klientów.

Specjalizujemy się w:

  • Produkcji wyrobów metalowych o dowolnych kształtach wycinanych
    na automatycznych wycinarkach laserowych i gazowych,

  • Spawaniu konstrukcji metalowych,
  • Malowaniu farbami ciekłymi i proszkowymi.

Skupiamy się na dostarczaniu wyrobów dla przemysłu maszyn budowlanych
i w tym obszarze chcemy być postrzegani jako solidny partner. Rozwijamy także nasze możliwości produkcyjne w celu zaspokajania potrzeb klientów z innych branż.

Chcemy ciągle umacniać pozycję Firmy na rynku poprzez budowanie wzajemnie korzystnych relacji opartych na wiarygodności z klientami i dostawcami.

Poprzez ciągły rozwój Firmy, wykorzystanie nowoczesnych i ekologicznych technologii, spełnienie wymagań prawnych i innych wymagań do spełniania których się zobowiązaliśmy, chcemy korzystnie wpływać na rozwój regionu, w którym działamy.

Cele powyższe osiągamy poprzez ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością oraz stosowanie rozwiązań, które zapobiegną zanieczyszczeniom środowiska.

Zobowiązujemy się do spełnienia przez system zarządzania wymagań normy
PN EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015.